Temperatūras, gaisa mitruma un spiediena sensors BME280

6.00

Temperature, Humidity and Atmospheric Pressure Sensor BME280
GY-BME280

Nav noliktavā

Apraksts

BME280 Temperatūras, gaisa mitruma un spiediena sensora modulis
GY-BME280

Precīzs sensors BME280 no Bosch, ielodēts platē.
Barošanas spriegums: 3.3V (1.8 – 3.6V)
Loģikas darba spriegums 3.3V
Interfeisi: I2C (līdz 3.4MHz), SPI (līdz 10 MHz, 3-, 4-vadu)
Darba temperature: -40 to +85°C, Humidity: 0-100%, Pressure: 300-1100 hPa.
Izšķirtspēja: Temperatūra 0.01°C, Mitrums 0.008%, Spiediens 0.18Pa.
Precizitāte: Temperatūra +-1°C, Mitrums +-3%, Spiediens +-1Pa.

Arduino ar 5V loģiku (Uno, Nano, u.c.) slēgt tikai I2C.
SPI drīkst lietot tikai ar 3.3V loģiku, piem. NodeMCU, u.c. vai arī Arduino ar loģikas pāreju no 5V uz 3.3V.

Arduino bibliotēkas:
Wire.h, SPI.h, Adafruit_BME280.h (pievienoti piemēri)

Arduino I2C slēgums
VCC – 3.3V
GND – Ground
SCL (Clock) – A5/SCL (Nano, Uno), 21/SCL (Mega), D5/SK (NodeMCU)
SDA (MOSI) – A4/SDA (Nano, Uno), 20/SDA (Mega), D7/S1 (NodeMCU)
CSB (CS) – tukšs
SDO (MISO) – 3.3V (ja pieslēgts, adrese mainās no 0x76 uz 0x77)

Arduino SPI slēgums (neslēgt pie Arduino ar 5V loģiku!)
VCC – 3.3V
GND – Ground
SCL (SCK, Clock) – D5 / SK (NodeMCU)
SDA (MOSI) – D7 / S1 (NodeMCU)
CSB (CS) – D8 / CS (NodeMCU)
SDO (MISO) – D6 / S0 (NodeMCU)

BME280 Temperature, Humidity and Atmospheric Pressure Sensor Module
GY-BME280

BME280, the precision sensor from Bosch, is soldered onto PCB.
Supply Voltage: 3.3V (1.8 – 3.6V)
Logical voltage: 3.3V
Interface: I2C (up to 3.4MHz), SPI (up to 10 MHz, 3-, 4-wire)
Operational Temperature: -40 to +85°C, Humidity: 0-100%, Pressure: 300-1100 hPa.
Resolution: Temperature 0.01°C, Humidity 0.008%, Pressure 0.18Pa.
Accuracy: Temperature +-1°C, Humidity +-3%, Pressure +-1Pa.