Temperatūras un mitruma sensors DHT22 AM2302

8.00

DHT22 AM2302 Temperatūras un mitruma sensors
Āra apstākļiem -40 ~ +80℃.

DHT22 AM2302 Temperature and humidity sensor
Outdoor -40 ~ +80℃.

Nav noliktavā

Apraksts

DHT22 AM2302 Temperatūras un mitruma sensors
Barošana: 3.1-5.5V DC
Izejas signāls: digitāls signāls caur 1 pinu.
Uztveršanas elementi: Polimēru kapacitīvs mitruma sensors & DS18B20 temperatūras sensors.
Mērīšanas intervāls: mitrums 0 – 100%RH; temperatūra -40 ~ +80℃.
Precizitāte: Mitrums ±2% RH, temperatūra ±0.5 ℃
Izšķitspēja: Mitrums 1% RH, temperatūra 0.1 ℃

Starp Datu GPIO pinu un VCC+ var likt 4.7K – 10KΩ rezistoru, lai iegūtu derīgu loģiko signālu un neko nebojātu, kad maina GPIO sisgnālu no izejošā un ienākošo.

Arduino bibliotēka “DHT.h” ar piemēriem.

DHT22 AM2302 Temperature and humidity sensor
Power supply: 3.1-5.5V DC
Output signal: digital signal via single-bus
Sensing element: Polymer humidity capacitor & DS18B20 temperature sensor.
Measuring range: humidity 0 – 100%RH; temperature -40 ~ 80℃.
Accuracy: Humidity ±2% RH, temperature ±0.5 ℃
Resolution: Humidity 1% RH, temperature 0.1 ℃

A 4.7K – 10KΩ resistor can be pulled between DATA-GPIO pin and VCC in order to have valid logic signal and don’t melt anything when changing GPIO from output to input.