Vairogs Motor Drive Shield L293D

5.50

Motor Drive Shield L293D (for boards Arduino Uno, Mega 2560)

Noliktavā 5 prece/-es

Apraksts

Motoru vairogs L293D Arduino platēm Uno, Mega 2560
MH Electronics

Vairogs sastāv no diviem L293D motoru draiveriem un 74HC595 Shift Register.
Barošanas sistēmā ir ārējās strāvas kontakti, spriegumu pazeminošie rezistori, gaismas diode, “reset” poga un strāvas avota izvēles džamperis.

Uzmanību! Strāvas avota izvēles džamperis (PWR JMP) savieno kopā vairoga un Arduino strāvas sistēmas. Lietot  džamperi tikai, kad sistēmu baro no Arduino līdzstrāvas ligzdas. NOŅEMT DŽAMPERI (PWR JMP), ja vairogam tiks pievienota ārējā strāva motoru barošanai. Nebarot vairogu un motorus no Arduino USB!
Pretējā gadījumā tiks sabojāts vairogs un Arduino!

2 vietas 5V ‘hobby’ servo motoru pieslēgšanai, kas pievienotas Arduino augstas izšķirtspējas izdalītajam taimerim, novēršot neregulāras kustības.
Līdz četriem 2-virzienu līdzstrāvas motoriem ar individuālul 8-bit ātruma izvēli (ap 0.5% izšķirtspēja)
Līdz diviem “stepper” motoriem (uni-polāriem vai bi-polāriem) ar vienu spoli, divkāršu spoli, “interleaved” vai “micro-stepping”.
Četri H-kanāli: L293D čips ļauj lietot 0.6A uz kanālu (1.2A max) ar pārkaršanas aizsardzību.
Ārējās strāvas spriegums 4.5V – 12V.
Sprieguma samazaināšanas rezistori, ieslēdzot, atstāj motorus izslēgtus.
Strāvas kontakti ļauj pievienot liela izmēra vadus (10-22AWG).

Plates izmēri: 69mm x 53.2mm

Motor Drive Shield L293D for Uno, Mega, etc.
MH Electronics

Shield consists of 2 L293D Motor Drivers & 74HC595 Shift Register.
Power system has External power supply terminal, Pull Down Resistor Array, Power LED, Reset Switch and Power selection Jumper.

Warning! Power Jumper connects power systems together. Use Jumper only when powered from Arduino DC Power jack. Must remove Jumper, if external power will be conected to shield, else it may damage the motor shield and Arduino!

2 connections for 5V ‘hobby’ servos connected to the Arduino’s high-resolution dedicated timer – no jitter!
Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection (so, about 0.5% resolution).
Up to 2 stepper motors (unipolar or bipolar) with single coil, double coil, interleaved or micro-stepping.
4 H-Bridges: L293D chipset provides 0.6A per bridge (1.2A peak) with thermal shutdown protection, 4.5V to 25V.
Pull down resistors keep motors disabled during power-up.
Big terminal block connectors to easily hook up wires (10-22AWG).

Board size: 69mm x 53.2mm