LCD ekrāns 1602A ar IIC I2C adapteri

9.50

16×2 zīmju LCD ekrāns 1602A HD44780 ar IIC I2C seriālo adapteri

16×2 Character LCD Display module 1602A HD44780 with IIC I2C Serial Adapter

Nav noliktavā

Kategorija:

Apraksts

16×2 zīmju LCD ekrāns 1602A HD44780 16×2
Savietojams ar HD44780 kontrolieri.
LCD 2-līnijas x 16-zīmes.
Strāvas spriegums:  5V DC.
Strāvas stiprums: 1.5 mA.
Aizmugur-apgaismojuma strāvas stipruma kritums: 120 mA.
Aizmugur-apgaismojuma sprieguma krituma intervāls: 4.1 V to 4.3 V.
Moduļa izmēri: 80mm x 36mm x 12mm.
Redzamais ekrāna izmērs: 64.5mm x 16mm.
IIC I2C adapteris ar Seriālo interfeisu
Datu attēlošanai nepieciešami tikai 2 vadi.
I2C adrese: 0X20~0X27 (oriģinālā adrese ir 0X27, jūs to varat mainīt).
Barošanas spriegums: 5V
TAuzmugurapgaismojumu un kontrastu regulē ar potenciometru.

Arduino bibliotēka: LiquidCrystal_I2C.h
Slēgums: GND – GND, VCC – 5V, SDA – A4, SCL – A5

Pamatfunkcijas
lcd.begin(16,2); //Definē LCD ekrāna izmēru – 16 kolonnas un 2 rindas
lcd.backlight(); //ieslēgt ON vai izslēgt OFF aizmugurapgaismojumu
lcd.setCursor(0,0); //pirmā runda, pirmā kolonna
lcd.setCursor(0,1); //otrā rinda, piemā kolonna
lcd.print(“Teksts uz ekrana”); //16 zīmes, ko drukāt uz ekrāda (burtus bez mīkstinājumiem, garumzīmēm)
lcd.clear(); //Nodzēst ekrānu

16×2 Character LCD Display module 1602A HD44780
Compatible with HD44780 controller.
LCD 2-lines x 16-characters.
Voltage:  5V DC.
Current: 1.5 mA.
Backlight Forward Current: 120 mA.
Backlight Forward Voltage Range: 4.1 V to 4.3 V.
Module size: 80mm x 36mm x 12mm.
Visible diplay size: 64.5mm x 16mm.
IIC I2C Adapter with Serial Interface
Data display via only 2 wires.
I2C Address: 0X20~0X27 (the original address is 0X27, you can change it yourself).
Supply voltage: 5V
The backlight and contrast is adjusted by potentiometer.

Arduino library: LiquidCrystal_I2C.h
Pinout: GND – GND, VCC – 5V, SDA – A4, SCL – A5

Basic functions:
lcd.begin(16,2); //Defining 16 columns and 2 rows of lcd display
lcd.backlight(); //To Power ON /OFF the back light
lcd.setCursor(0,0); //Defining positon to write from first row,first column .
lcd.setCursor(0,1); //Defining positon to write from second row,first column .
lcd.print(” write here to print”); //You can write 16 Characters per line within quotations.
lcd.clear(); //Clean the screen