Laucesas katoļu baznīca un kapi

LatvijaSēlijaLaucesas pagasts

Dieviņi, Peski 2, Laucesas pagasts, LV-5461
55.8236, 26.5274

Laucesa Roman catholic church and cemetary

Foto

Laucesas katoļu kapos ir divas poļu karavīru apbedījumu vietas. Tajās guldīti poļu karavīri, kas krituši 1919. gada 27.un 28. septembrī un 1920. gada janvāra kaujās par Grīvas tiltu. Vienā no tām trīs kapu kopiņas ar baltiem betona krustiem un viens liels balts betona krusts ar melnu granīta plāksni, kurā ir uzraksts poļu valodā „1919.-1920. gadā par Latvijas neatkarību kritušo poļu karavīru kapi.” Otrā apbedījumu vieta, kas atrodas kapu malā, pēc II pasaules kara tika nopostīta. 1995. gadā šī vieta tika sakārtota. Projektu sagatavoja arhitekte Vanda Bauļina, tēlniecības darbus veica mākslinieks Romualds Gibovskis. Teritorija tika izlīdzināta, atjaunotas divas kapa vietas: viena no tām 20×1,5m un sešpadsmit kapu kopiņas (1,5×1,5m). Kapa vietas malā uzstādīja gaiša smilšakmens laukakmeni (1×1,5×1,5m) ar uzrakstu: „Poļu leģionāriem, kuri krituši 1919. -1920. gadā, tautieši no Daugavas krastiem. Aiz tā novietoja 3,5m augstu tērauda krustu. Vienā līnijā ar piemiņas akmeni izvietoti betona paaugstinājumi ar melnām granīta plāksnēm, kurās lasāmi kritušo uzvārdi. Starp kapa kopiņām saglabājies kaprāļa Mečislava Mansjora (kritis 1920.g. 3 I) piemineklis, kas veidots no pelēka granīta ar karavīra fotogrāfiju.

EuroVelo 11

3.6km W
Didrihšteinas muiža
Didrihsteina Manor

6.0km W
Birkineļu luterāņu baznīcas drupas
Ruins of Birkineli evangelical lutheran church

6.5km W
Muzejs Raiņa māja Berķenelē
Museum Poet Rainis’ childhood home

1.0km S
Krogs Pie vecā kalēja
Tavern Pie veca kaleja

3.7km S
Viesu māja Vintāža
Guest house Vintaza

9.9km S
Briģenes muižas kapliča
Brigene Manor Chapel

12.7km S
Viesu māja Saulespuķes
Guest house Saulespukes

12.1km S
Demenes evaņģēliski luteriskā baznīca

Demene evangelical lutheran church

13.5km S
Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

Demene Roman catholic church

16.0km S
Turmantas dzelzceļa stacija (vilciens uz Viļņu)
Turmantas railway station (train to Vilnius)

7.0km N
Daugavpils dzelzceļa stacija (vilciens uz Rīgu)
Daugavpils railway station (train to Riga)