1946. gads

1946. gads Latvijā

 

1946. gada 19. februārī Hānavā sanāk Latvijas Centrālās padomes sesija trimdā.