1939. gads

1939. gads Latvijā

1939.gada 4.septembrī Spilves lidostā notiek pirmais lidmašīnas VEF JDA-10M izmēģinājuma lidojums. To pilotēja Valsts Civilās aviolīnijas pilots Kārlis Alksnis. Otrā pasaules kara priekšvakarā to plānoja pārtaisīt to par vieglo bumbvedēju, bet ieceri nerealizēja

1939.gada 25.septembrī presē (1939.09.25 Zemkopis) raksta par Polijas sadalīšanu starp PSRS un Vāciju.Šajā pašā dienā Ļeņingradas kara apgabala ziņojumā atzīmēts,ka iebrukuma Polijā laikā Latvijas robežsargi izbijušies un pametuši savus posteņus, patveroties Latvijas teritorijā.

1939.gada 11.oktobrī Latvijas vācu evaņģēliski luteriskās draudzes bīskaps aicina vāciešus izceļot no Latvijas.
1.Mozus grāmatas 12.nodaļas 1.pants:”Izej no savas zemes un no savas dzimtenes un no sava tēva nama uz to zemi, ko es tev rādīšu”
1939.10.12 Rīts

1939.gada 12.oktobrī Latvijas Ministru kabinets ieceļ īpašu militāro komisiju ģenerāļa M. Hartmaņa vadībā militāro jautājumu risināšanai ar PSRS pārstāvjiem par karabāzēm Latvijā. 1939.10.13 Valdības Vēstnesis

1939.gada 12.oktobrī Ulmanis uzstājas radio ar runu, kurā skaidro 05.10.1939. noslēgtā savstarpējās palīdzības ar PSRS un PSRS kara bāzu līguma būtību. PSRS tik ļoti patika šī runa, ka 15.oktobrī daļa šīs runas tika pārraidīta Maskavas radio. Nākamajā dienā to atkārtoja.

1939.gada 14.oktobrī no Eksporta ostas Rīgā ceļā dodas pirmais kuģis (Scöhnhörn) ar vācbaltiešu emigrantiem, kuri devās uz Vāciju.

1939.gada 15.oktobrī darbu uzsāk Ķeguma HES-trešā lielākā hidroelektrostacija Latvijā un Baltijas valstīs.Tolaik-Eiropā modernākā hidroelektrostacija ar 17 500 kW lielu jaudu.Plkst.23.36 rīdzinieki pirmo reizi saņem Ķeguma ražoto elektroenerģiju. Aizsākas Latvenergo vēsture.