1936. gads

1936. gads Latvijā

 

1936.gada 16.septembrī tautas ziedojumi Uzvaras laukuma izbūvei Rīgā sasniedz pirmo miljonu latu (1936.09.16 Zemgales Balss). Pavisam tautas ziedojumos tika savākti 3 miljoni latu un sākti darbi pie laukuma iekārtošanas, taču Otrais pasaules karš pārtrauca šos plānus.

 

1936.gada 25.septembrī iesvētīti Limbažu slimnīcas pamati. Slimnīcu atklāj 1937.gada 11.decembrī. Arhitekta A.Klinklāva projektētā celtne bija viena no modernākām ārstniecības iestādēm Latvijā, ko tautā iesauca par “Veselības pili”.

 

1936.gada 26.septembrī Kārlis Ulmanis ieliek pamatakmeni Armijas Ekonomiskajam Veikalam AEV (tagad Galerija Centrs).

 

1936.gada 27.septembrī iesvēta jauno Šreienbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības depo Čiekurkalnā.
1936.09.28 Brīvā Zeme un  1936.09.29 Jaunākās Ziņas

 

1936.gada 6.oktobrī inženieris Valters Caps paraksta līgumu par “Minox” fotokameru ražošanu VEF.

 

1936.gada 13.oktobrī Ministru kabinets pieņem un Valsts Prezidents izsludina “Likums par lauku nekustamu īpašumu nosaukumu pārdēvēšanu”. Sākas lauku īpašumu nosaukumu latviskošana.