1920. gads

1920. gads Latvijā

Kārlis Ulmanis 1920.gada 14.februārī, Gulbenē

1920.gada 9.septembrī Krievija ratificē miera līgumu ar Latviju. Latvija to bija ratificējusi jau 2.septembrī. Ratifikācijas dokumentu apmaiņa notika Maskavā 1920. gada 4. oktobrī. Attēlā miera līguma pielikums ar Latvijas-Krievijas robežlīniju.