1918. gads

1918. gads Latvijā

 

1918.gada 29.septembrī pāvests Benedikts XV ar bullu “Hodie Nos” atjauno Rīgas bīskapiju un ieceļ O’Rurki par Rīgas diecēzes bīskapu. Pēc Latvijas proklamēšanas garīdznieki vēlējās, lai bīskaps būtu latvietis, tādēļ īru O’Rurki 10.04.1920. nomaina Antonijs Springovičs.