Strāvas stiprums

Elektriskā strāva – Strāvas stiprums

Strāvas stiprumsSpriegums | Pretestība | Elektriskā jauda | Elektroenerģija | Saules enerģija

Elektriskās strāvas stiprums (current) ir elektriskais lādiņš, kurš noteiktā laikā izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

Strāvas stiprumu (I) mēra ampēros (A).

Oma likums (I=U/R) nosaka, ka:
Pretestība ir attiecība starp spriegumu, kas pielikts vadītājam un strāvas stiprumu, kas plūst tajā.
Pretestību aprēķina: R(Ω) = U(V) / I(A)

Piemēri kā mainās strāvas stiprums patērētājā atkarībā no pretestības (to var izmainīt, lietojot piem. rezistorus):

  • Ja patērētāja pretestība ir 1Ω liela, to pieslēdzot 1V spriegumam, pa to plūst 1A stipra strāva. Ja pretestība ir 12Ω, ko pieslēdz 12V, pa to plūst tāpat 1A.
  • Bet, ja patērētāja pretestība ir 2300Ω(2.3KΩ), to pieslēdzot 230V spriegumam, pa to plūst 0.1A stipra strāva. (I=U/R)
  • Ja strāvas avots ir 5V un vajag iegūt 0.02A(20mA) strāvas stiprumu, tad pretestībai jābūt 250Ω. (R= U/I)