Integrētās shēmas

 

ArduinoElektrodaļas – Integrētās shēmas

Integrētā vai integrālā shēma (Integrated Circuit, IC), bieži saukta arī par mikroshēmu ir miniaturizēta elektroniska shēma, kas iestrādāta plāna pusvadītāja materiāla pamata virsmā un ievietota neatdalāmā korpusā.
Mikroshēmās nepieciešams daudz mazāks materiālu izlietojums salīdzinājumā ar tradicionālajām ierīcēm. Integrālās shēmas tiek izstrādātas ar noteiktiem parametriem, un tās var iekļaut daudzās dažādās shēmās kopā ar citiem elektroniskajiem komponentiem un citām mikroshēmām.

! Stūrī iespiests punkts norāda Pin1 atrašanās vietu un no šejienes pārējie pini tiek skaitīti pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

NE555 Timer


The 555 consists of a flip-flop that can be switched from OFF to ON, and a strong output driver that can source or sink 200 mA. It has two comparators that determine when the flip-flip is turned on or off. There are three 5K resistors in series inside the chips, connected from Vcc to Gnd and to the two comparators. By connecting various resistors and capacitors to the chip it can be used as a timer, as an oscillator, a driver for power FETs, a line driver, and for many other functions.

556 Dual Timer IC ir dubultā 555 Timer versija ar 14 piniem.

74HC595 Shift Register

Shift Register ir integrētā shēma, kas 8 bitus ar datiem var pārvietot (shift) tikai pa 2 vadiem. To bieži lieto, lai Arduino pievienotu vairāk funkcionālas digitālās izejas. Visbiežāk to kontrolē ar Arduino standarta funkciju shiftOut.
Vairāki 74HC595 čipi var tikt savienoti virknē, lai 2 vai 3 Arduino izejas pini var kontrolēt 8, 16, 24 utt. izejas bitus.
Arduino funkcijas shiftOut pamācība

Komparatori LM339 un LM393 (comparator)

Komaparators ir ierīce, kas salīdzina divus spriegumus un pārslēdz tā digitālo izeju, norādot, kurš ir lielāks ar digitālu vērtību (1 vai 0, High vai Low).
LM339 iebūvēti 4 komparatori, bet LM393 divi.
Komparatora pamācība

A comparator is a device that compares two voltages and switches its digital output to indicate which is larger. It does it’s comparison in the Analog domain and outputs it’s result as a Digital value (1 or 0, High or Low).
LM339 has 4 comparators, but LM393 2 comparators.
Comparator tutorial

Operacionālie pastiprinātāji (opamp, Operational Amplifier)

NE5532 low-noise opamp
NE5532 iebūvēti divi augstaskvalitātes operacionālie pastiprinātāji, kas var tikt lietoti dažādos slēgumos, gan līdzstrāvai, gan maiņstrāvai. Bieži lietoti profesionālās audio sistēmās kā mikrofona priekšpastiprinātāji. Tiem sprieguma palielinājumu var viegli uzstādīt ar diviem rezistoriem.
This IC contains two high-quality Operational Amplifiers. These amplifiers can be used in many applications in both AC and DC circuits. They are often used in professional audio systems as microphone preamplifiers etc. Their voltage gain can be set easily with two resistors.

LM324 opamp single supply
LM324 iebūvēti 4 operacionālie pastiprinātāji. tas ir optimizēts darbībai no viena strāva avota un labi darbojas ar +5V signāliem. Šis ir ļoti populārs čips.
This IC contains 4 Operational Amplifiers. It is optimized for operation from a single power supply and works well with a +5V supply for signals that work in that reduced voltage. This is a very popular Chip used in many applications

Piegāde ar Latvijas pastu vai pakomātu (Omniva, DPD, PastaStacija) – 3.00€

Pasūtīšana un papildu info pa tālr.: 29216755 vai e-pastu: info[at]orient.lv