Spriegums

ElektronikaElektriskā strāva – Elektriskais spriegums

Strāvas stiprums | Pretestība | Elektriskā jauda | Elektroenerģija

Elektriskais spriegums vai voltāža (voltage) ir potenciālu starpība starp diviem elektriskās shēmas punktiem.
Elektrisko spriegumu (U,vai V) tāpat kā potenciālu mēra voltos (V).

Piemēri sprieguma noteikšanai

  • Ja viens potenciāls ir 0V, bet otrs +12V (vai -12V), tad spriegums ir 12V.
  • Ja viens potenciāls ir -12V, bet otrs +5V, tad spriegums ir 17V.

Virknes slēgumā elektriskais spriegums sadalās uz visiem virknē saslēgtajiem patērētājiem. Spriegumu katrā posmā var aprēķināt ar Oma likumu U = I*R.
Spriegumu, kas šādi aprēķināts ķēdes posmam, sauc par sprieguma kritumu (forward voltage).
U=U1+U2+U3+…

Oma likums (I=U/R) nosaka, ka:
Pretestība ir attiecība starp spriegumu, kas pielikts vadītājam un strāvas stiprumu, kas plūst tajā.
Pretestību aprēķina: R(Ω) = U(V) / I(A)

Piemēri kā mainās strāvas stiprums patērētājā atkarībā no pretestības (to var izmainīt, lietojot piem. rezistorus):

  • Ja patērētāja pretestība ir 1Ω liela, to pieslēdzot 1V spriegumam, pa to plūst 1A stipra strāva. Ja pretestība ir 12Ω, ko pieslēdz 12V, pa to plūst tāpat 1A.
  • Bet, ja patērētāja pretestība ir 2300Ω(2.3KΩ), to pieslēdzot 230V spriegumam, pa to plūst 0.1A stipra strāva. (I=U/R)
  • Ja strāvas avots ir 5V un vajag iegūt 0.02A(20mA) strāvas stiprumu, tad pretestībai jābūt 250Ω. (R= U/I)